شب گذشته جلسه اعضاء کار گروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد صورت های مالی "های وب" برگزار و مقرر شد رای محرمانه به سازمان بورس اعلام شود.


 آخرین رویداد مهم مربوط به شرکت داده گستر عصر نوین ( که نماد آن از 22 آذر در بورس بسته شده) با بررسی های جامعه حسابداران رسمی ایران از صورت های مالی همراه شده است.
در این رابطه پیگیری های بورس پرس نشان می دهد شب گذشته ، جلسه اعضاء کار گروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شده اما به دلیل محرمانه بودن اطلاعات جلسه ، این نهاد تخصصی هیچ موضوعی را نمی‌تواند اعلام کند. همچنین احتمال دارد جلسه ایی دیگر تشکیل و رای نهایی صادر شود.
بنابراین مقرر است در اولین فرصت ، نتیجه بررسی های کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی، کتبا" به سازمان بورس اعلام شود.
براساس این گزارش،  محمود علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران پیش از این به بورس پرس گفته بود: سازمان بورس طی نامه ایی در 10 بهمن و در 300 صفحه مستندات ، 8 سئوال و ابهام را در مورد صورت های مالی سال های 94 و 95 و 6 ماهه سال جاری "های وب" مطرح و خواهان اعلام نظر شده بود.
همچنین در حالی سازمان بورس از حدود سه تا 4 ماه پیش اقدام به بررسی صورت های مالی این شرکت کرده که با توجه به موارد اعلامی و نو بودن صنعت و همچنین اهمیت موضوع، به بررسی های همه جانبه و تازه  و انطباق با استانداردهای حسابداری نیاز است. با این حال در مورد اعلام نظر جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان ها و ارگان ها ، دستورالعمل و زمان بندی 30 روزه ایی وجود دارد که طبق آن عمل خواهد شد. بنابراین به احتمال زیاد تا نیمه اسفند یا حداکثر تا 20 اسفند ، نظر جامعه حسابداران خبره ایران به سازمان بورس داده خواهد شد.

منبع:بورس پرس

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.