یکشنبه 13 اسفند 1396

تحلیل تکنیکال فاسمین

فاسمین
همانطورکه در چارت سهم مشاهده میشود شاهد تکمیل الگوی هارمونیک لئوناردو هستیم که بازوی سمت راست الگو نیز یک هارمونیک ab=cd تکمیل شده   که با کندل برگشتی ستاره ثاقب همراه شده و سهم در حال اصلاح قیمتی میباشد  . با توجه به اینکه نقطه b الگو نسبت فیبوناچی 50 درصد میباشد تارگت اول سهم محدوده 78.6 درصد و درادامه بعد از اصلاح موقت میتواند تا نسبت فیبوناچی 88.6 درصد نیز  موج صعودی خود را ادامه دهد ، که بنوعی تکمیل الگوی هارمونیک bat خواهد بود .
اولین حمایت معتبر سهم محدوده 580 تومان خواهد بود که باید دید نسبت به این محدوده چه واکنشی خواهد داشت که وضعیت بنیادی و قیمت های جهانی در ادامه حرکت اصلاحی یا صعودی سهم تاثیر گذار خواهد بود .
مهمترین حمایت معتبر سهم 470 تومان خواهد بود که محدوده مناسب خرید به حساب می اید .
مهمترین مقاومت و تارگت اولیه در صورت بهبود وضعیت قیمت های جهانی و شرکت 790 تومان خواهد بود .

بهزاد صمدی

بدون نظر

ارسال نظرات پس از غیر فعال شده است.